MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Tuesday, May 31, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/568723274764330/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.106126241024038/568722431431081/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.106126241024038/568700504766607/?type=3

Wednesday, May 25, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.564894511813873/564894988480492/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.564894511813873/564895098480481/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.564894511813873/564894985147159/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.564894511813873/564895028480488/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.564894511813873/564894938480497/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.564894511813873/564895638480427/?type=3

Magandang hapon po. Ipinagbibigay po namin sa inyo na dahil sa NGCP Advisory Power Interuption ay magkakaroon po ng work suspension sa lahat ng Tanggapan ng ating munisipyo. Tanging ang Tanggapan lang ng Pangkalusugan at Tanggapan ng MDRRM ang mananatiling bukas at patuloy na magbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/564750408494950/?type=3

Friday, May 20, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/561388862164438/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/561388875497770/?type=3

Saturday, May 14, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/557262289243762/?type=3

Tuesday, May 10, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/554570409512950/?type=3

Tuesday, May 3, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.106126241024038/549963076640350/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/549799619990029/?type=3

Monday, May 2, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/549120866724571/?type=3

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts