MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Monday, January 31, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/492073762429282/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/492073725762619/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/492073679095957/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/492073639095961/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/492073602429298/?type=3

Friday, January 28, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/490465522590106/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/490465499256775/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/490465445923447/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/490465435923448/?type=3

Thursday, January 27, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/489892352647423/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/489892305980761/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/489578859345439/?type=3

Tuesday, January 25, 2022

Wala po muna tayong turukan sa Huwebes at Biyernes (Enero 27-28, 2022). For the information of all. Stay safe ROSARIANS. God bless ROSARIO. #laginghandaparasabayan


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/488630699440255/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/488610189442306/?type=3

Monday, January 24, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/488091222827536/?type=3

Sunday, January 23, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/487243129579012/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/487243092912349/?type=3

Friday, January 21, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/486266606343331/?type=3

Thursday, January 20, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/485590049744320/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/485590016410990/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/485589976410994/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/485589923077666/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/485589886411003/?type=3

Wednesday, January 19, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/485076773128981/?type=3

Tuesday, January 18, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/484536096516382/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/484536053183053/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/484536013183057/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/484535976516394/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/484535949849730/?type=3

Saturday, January 15, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/482215713415087/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/482212566748735/?type=3

Friday, January 14, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/481740126795979/?type=3

Thursday, January 13, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/481185326851459/?type=3

Wednesday, January 12, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/480550656914926/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/480550630248262/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/480550593581599/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/480550563581602/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/480550520248273/?type=3

Tuesday, January 11, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/479962773640381/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/479962746973717/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/479962696973722/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/479951390308186/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/479951396974852/?type=3

Monday, January 10, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/479403307029661/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.457915622511763/479373983699260/?type=3

Sunday, January 9, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/478820697087922/?type=3

ANNOUNCEMENT Ikinalulungkot po naming ipabatid sa inyo na hindi matutuloy ang naka schedule na second dose ng Moderna bukas (Enero 10,2022).Ito ay ililipat sa araw ng Martes , Enero 11,2021. Humihingi po kami ng paumanhin at inyong pang unawa sa bagay na ito. Salamat po .


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/478805860422739/?type=3

Saturday, January 8, 2022


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/477942860509039/?type=3

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts