MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Friday, May 14, 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326945882275405/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946062275387/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326945928942067/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946222275371/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946015608725/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946145608712/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946095608717/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946155608711/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326945988942061/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946085608718/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946178942042/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326945935608733/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946045608722/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326946202275373/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.326946668941993/326945892275404/?type=3

Wednesday, May 12, 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/326131709023489/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/326131682356825/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/326131632356830/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/326131622356831/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/326131579023502/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/326131565690170/?type=3

Tuesday, May 11, 2021

Magandang Gabi po! Sa mga nag nanais malaman ang estado ng kanilang baga,may FREE X-ray po tayo sa Biernes 8am-5pm sa Luansing Plaza. Inaanyayahan po namen mgpaxray Ang mga sumusunod: 1. 60y.old pataas o mga Senior Citizen 2. May Sakit na Diabetes 3. 4P's o Indigent 4. Naninigarilyo 5.Tricycle Drivers 6. STL o mangungubra 7. May kasama sa bahay ng mga naggamot sa Baga 8. May pabalik balik na ubo. Halina at magpcheck up. Magpalista sa ating Rural health Unit o magtxt sa numero nasa larawan.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/325527269083933/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/325442405759086/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/325442355759091/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/325442319092428/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/325442259092434/?type=3

Monday, May 10, 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851769151483/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851752484818/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851722484821/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851695818157/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851675818159/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851655818161/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851622484831/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851595818167/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851569151503/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851545818172/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851505818176/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851485818178/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851452484848/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324851432484850/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848712485122/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848702485123/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848652485128/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848629151797/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848589151801/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848572485136/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848525818474/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324848519151808/?type=3

Sunday, May 9, 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324174112552582/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/324174062552587/?type=3

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts