MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Tuesday, August 31, 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739608729365/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739575396035/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739532062706/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739482062711/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739458729380/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739402062719/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739355396057/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739292062730/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739268729399/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739212062738/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739192062740/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739148729411/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739122062747/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739085396084/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395739038729422/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734488729877/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734458729880/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734428729883/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734388729887/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734362063223/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734332063226/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734295396563/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/395734255396567/?type=3

Sunday, August 29, 2021

LEDIPO Photo 05: Mayroong bagong likhang 4 na Municipal Districts ang Bayan ng Rosario na binubuo ng Southeast District, East District, Northeast District at West District, batay sa Sec. 5 ng Municipal Ordinance No. 574 serye ng 2020.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/394604485509544/?type=3

LEDIPO Photo 04: Ang Comprehensive Land Use Plan: 2016-2030 ay ang plano ng pagbabago ng gamit ng lupa sa Bayan ng Rosario, Batangas mula taon 2016 hanggang taon 2030. Inaasahan na ang RESIDENTIAL lands ay lalawak ng mahigit 700 hektarya sa loob ng 15 taon, samantalang ang COMMERCIAL lands naman ay aabot mahigit 960 hektarya sa kabuuan pagsapit ng 2030. Mahigit 300 hektarya naman ang mapapadagdag sa INDUSTRIAL lands pagsapit ng 2030.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/394576752178984/?type=3

LEDIPO Photo 03: Ang Comprehensive Land Use Plan (CLUP) at Zoning Ordinance (ZO) ng Bayan ng Rosario, Batangas para sa mga taon 2016-2030 ay binubuo ng apat (4) na aklat: Executive Summary, Volume 1 - Land Use Plan, Volume 2 - Zoning Ordinance, at Volume 3 - Sectoral Studies.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/394565918846734/?type=3

LEDIPO Photo 02: Ang Comprehensive Land Use Plan (CLUP): 2016-2030 ay napagtibay sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan Kapasiyahan Blg. 223-2020 at ng Sangguniang Panlalawigan Kapasiyahan Blg. 168 serye ng 2021, samantalang ang Zoning Ordinance (ZO): 2016-2030 ay napagtibay naman ng Kautusang Bayan Blg. 574 serye ng 2020 at ng Sangguniang Panlalawigan Kapasiyahan Blg. 169 serye 2021.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/394564022180257/?type=3

LEDIPO Photo 01: Ang Local Economic Development and Investment Promotion Officer (LEDIPO) ay inatasan na siyang mangasiwa sa pambayang pagpapaunlad pangkabuhayan at pamumuhunan.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/394562038847122/?type=3

Saturday, August 28, 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.106126241024038/393885798914746/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393787242257935/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393787182257941/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393787145591278/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393787108924615/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393787045591288/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393787012257958/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786948924631/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786895591303/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786838924642/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786782257981/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786735591319/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786705591322/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786665591326/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786608924665/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786525591340/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786455591347/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393786408924685/?type=3

Friday, August 27, 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393277528975573/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393277468975579/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393277428975583/?type=3

via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/393277398975586/?type=3

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts