MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Vision and Mission

Vision and Mission Rosario Batangas

Vision

CITY OF ROSARIO, the premiere center of Eastern Batangas for commerce, agri-industry, sustainable forest management, agri-eco-tourism, and agricultural production with God-loving and empowered community, dynamic and self-reliant economy, enjoying viable natural environment and livable human settlements with sufficient infrastructure governed by the principle of sustainable development with equity.


Diwa

ROSARIO, lungsod na pangunahing sentro ng Silangang Batangas sa pangangalakal, likas-kayang, pamamahala ng kagubatan, agrikulturang pangkabuhayan at turismo na may pamayanang maka-Diyos, matatag, masigla at mapayapang namumuhay sa ilalim ng pamahalaang makakalikasan at tumatalima sa batas.


Mission

To improve the quality of life of the people of the City of Rosario, Batangas through sustainable development with equity.


Tunguhin 

Upang mapabuti ang kabuhayan at mapaunlad ang pamumuhay ng lahat ng mga mamamayan ng Lungsod ng Rosario, Batangas gamit ang mga panuntunan ng likas-kayang pag-unlad na makatarungan at pagkakapantay-pantay para sa atin ngayon at para sa susunod pang mga henerasyon.
About Us Rosario Batangas

Municipal Profile

Vision and Mission

History

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts