MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Thursday, September 2, 2021

LEDIPO Photo 07: Ang BIODIVERSITY CONSERVATION & ECO-TOURISM ZONE SOUTHEAST ay binubuo ng mga sumusunod na barangay: Antipolo, Calantas, Matamis, Palakpak at Tulos. Masasabing hillyland ang dakong ito ng Rosario. Sa hangganan ng Barangay Antipolo at Calantas matatagpuan ang Naambon Falls. May timberland (forestland) din na matatagpuan sa mga bahagi ng Barangay Matamis at Palakpak. Facebook Photo Album: LEPIDO Reports 2021 Link: https://bit.ly/LEPIDOREPORTS2021 PAUNAWA: Nilikha ang LEPIDO Reports 2021 Photo Album upang mag-ulat ng mga kaalaman ukol sa pagpapaunlad pangkabuhayan at pamumuhunan sa Bayan ng Rosario, Batangas.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/396591761977483/?type=3

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts