MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Wednesday, September 1, 2021

LEDIPO Photo 06: Walo ang mga development zones na matatagpuan sa mga Municipal Districts ng Bayan ng Rosario, Batangas. Ang mga ito ay: (1) Biodiversity Conservation & Eco-Tourism Zone Southeast; (2) Crops and Agro-Forestry Zone East; (3) Crops-Livestock & Industrial-Tourism Zone Northeast; (4) Crops & Industrial Zone Northeast; (5) Crops-Livestock & Agri-Industrial Zone West; (6) Crops & Industrial Zone West; (7) Crops & Tourism Zone West; and (8.) Ecotourism & Heritage Conservation Zone West. Facebook Photo Album: LEPIDO Reports 2021 Link: https://bit.ly/LEPIDOREPORTS2021 PAUNAWA: Nilikha ang LEPIDO Reports 2021 Photo Album upang mag-ulat ng mga kaalaman ukol sa pagpapaunlad pangkabuhayan at pamumuhunan sa Bayan ng Rosario, Batangas.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/396543325315660/?type=3

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts