MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Sunday, August 29, 2021

LEDIPO Photo 04: Ang Comprehensive Land Use Plan: 2016-2030 ay ang plano ng pagbabago ng gamit ng lupa sa Bayan ng Rosario, Batangas mula taon 2016 hanggang taon 2030. Inaasahan na ang RESIDENTIAL lands ay lalawak ng mahigit 700 hektarya sa loob ng 15 taon, samantalang ang COMMERCIAL lands naman ay aabot mahigit 960 hektarya sa kabuuan pagsapit ng 2030. Mahigit 300 hektarya naman ang mapapadagdag sa INDUSTRIAL lands pagsapit ng 2030.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/394576752178984/?type=3

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts