MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Friday, November 20, 2020

Inaabisuhan ang mga Mamamayan ng Rosario, Batangas na simula November 21, 2020 ay magsasagawa ng Road Clearing Operations sa pagtupad sa mandato nito ayon sa Local Government Code of the Philippines at Bayanihan to Recover as One Act (Bayanihan 2). Tatanggalin ang mga maituturing na “Road Obstructions” kagaya ng mga estruktura, mga materyal or mga Gawain na napapaloob sa Road Right of Way na nakaksagabal sa malayang pagdaan ng mga sasakyan o mga taong naglalakad. Maaring maituring din na Road Obstructions ang mga bagay na maaring magdulot ng kapahamakan sa mga motorista at naglalakad o mga umuukupa sa malapit na estruktura kagaya ng mga sumusunod: 1. Mga sasakyan na naka parking sa mga ipinagbabawal na lugar batay sa Seksyon 46 ng R.A. 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Mga sasakyan na nasa sidewalks, at iba pang daanan na hindi dapat pinupondohan ng mga sasakyan ayun na rin sa Seksyon 52 ng nasabing batas. 2. Mga hindi otorisadong terminal. 3. Mga banketa na nasa daanan ng sasakyan at ng tao. 4. Mga Bahay o parte nito nan aka usli sa daanan at nakakasagabal sa Road Right of Way, mga Gate na naka usli o mga pambahay na aktibidades sa daanan. 5. Mga tindahan na lumalagpas sa daanan ng sasakyan o ng tao at mga “sinages o advertisements” 6. Pagsasagawa ng mga laro o pagtatayo ng palaroan sa mga daanan. 7. Mga outpost ng barangay o mga markers/directional signs 8. Mga nagbibilad sa daanan 9. Mga Construction Materials na nakakaabala sa daanan 10. Mga basura o mga sirang gamit na nakakasagabal sa daanan 11. Iba pang mga maituturing na sagabal sa daanan ng sasakyan at tao. Hinihikayat ang lahat na magkusa na magtangal at makipag ugnayan sa mga otoridad at maibalik ang kaayusan. Maging desiplinadong mamayan ng Bayan ng Rosario. Salamat po.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.112809247022404/212868603683134/?type=3

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts