MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Tuesday, October 13, 2020

Updates from Local Government Unit - Rosario Batangas as of October 13, 2020 at 06:52PM

The Local Government Unit - Rosario Batangas posted on its OFFICIAL FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/pages/p/104694127833916 :

Tugon sa kahilingan ng Office of Agricultural Services para malinis ang mga animal weighing station nasasakupan ng ibat ibang barangay sa bayan ng ROSARIO. Stay safe ROSARIO. God bless ROSARIANS. #laginghandaparasabayan 10/13/20

#laginghandaparasabayan

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts