MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Thursday, September 2, 2021

LEDIPO Photo 13: Ang CROPS & TOURISM ZONE WEST ay binubuo ng mga sumusunod na barangay: Malaya, Marilag, Santa Cruz; ilayang bahagi (north) ng San Ignacio, Masaya at Namunga; kanlurang bahagi ng Poblacion C, San Roque at Quilib. Malawak pa rin ang mga tubuhan sa dakong ito ng Rosario, Batangas. May mga commercial poultry at piggery din. Maaring puntahan sa Barangay Santa Cruz ang Villa Crisanta Garden Resort; sa Barangay Namunga naman ang Tan Ville Garden Resort, La Demetria Pool & Resort, at Diña's Garden Resort. May Shakey's Pizza Parlor sa SM Hypermarket sa Barangay Namunga at Jollibee sa Barangay Poblacion C. Masarap pa ring kumain sa sariling atin gaya ng Louie and Chit Restaurant and Event Center sa Barangay San Roque at Antonio's Kitchen sa Barangay Namunga. Facebook Photo Album: LEPIDO Reports 2021 Link: https://bit.ly/LEPIDOREPORTS2021 PAUNAWA: Nilikha ang LEPIDO Reports 2021 Photo Album upang mag-ulat ng mga kaalaman ukol sa pagpapaunlad pangkabuhayan at pamumuhunan sa Bayan ng Rosario, Batangas.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.394562302180429/396659228637403/?type=3

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts