MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Wednesday, March 31, 2021

PUNA AT PAPURI SECTION NG LGU ROSARIO BATANGAS PAGE: PUNA MAPANGANIB po sa mga pedestrian ang mga sagabal sa sidewalk gaya ng malagong mga halaman na nagiging dahilan kung bakit kailangan maglakad ang mga mamamayan sa kalsada halimbawa sa dakong ito ng Poblacion D.


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.106974784272517/299623135007680/?type=3

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts