MastHead

Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Wednesday, March 31, 2021

Mga Bagong Aabangan sa tinatanaw nating Rosario city of the future COVID-19 Contingency and Socio-Economic Recovery Plans DASHBOARD CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Contingency Plan Version 04 August 2020 Link PLANO NG MULING PAGBANGON (Socio-Economic Recovery Plan 2021-2025) Ang Local na Lupong Pampananalapi at ang katumbas na komite ng Sangguniang Bayan, sa pakikipagtulungan at koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, sektor ng negosyo, mga non-government organizations na may kinalaman sa pagpapaunlad, ang academe, iba pang mga sektor ng lipunan at mga organisasyong sibiko, at iba pang mga stakeholder ay magbubuo ng isang planong komprehensibo at kabahagi ang lahat sa pagpapabuting panlipunan at pangkabuhayan para sa Bayan ng Rosario, Batangas upang makaahon mula sa pinsala at maitaas ang buhay na panlipunan at pangkabuhayan ng mga mamamayan nito sanhi ng pandemya ng COVID-19. This post last updated: 31 MARCH 2021


via Local Government Unit - Rosario Batangas https://www.facebook.com/lgurosariobatangas/photos/a.106126241024038/299971124972881/?type=3

No comments:

Post a Comment

Miss Tourism Philippines 2018 - ROSARIO, BATANGAS ENTRY - MS. JAN ROSE DE CASTRO

Flushing/Disinfection Operation

Popular Posts